UOKiK - Konkursy na najlepsze prace magisterskieW tym roku, aż do połowy października komisje wybierające najlepsze prace magisterskie z obszaru ochrony konkurencji lub ochrony konsumentów, będą oczekiwać na zgłoszenia studentów. Najlepsi zostaną wyróżnieni nagrodami przyznawanymi przez Prezesa UOKiK. Ponadto autorzy prac z zakresu prawa antymonopolowego mają szansę otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Przedsięwzięcie to jest dla absolwentów okazją do zaprezentowania własnych dokonań naukowych oraz szansą na dalszy rozwój zawodowy w tym obszarze.


Do konkursu w kategorii ochrona konkurencji, opracowania poświęcone polityce antymonopolowej mogą zgłosić absolwenci wszystkich kierunków, o ile ich prace spełniają wymogi przewidziane w regulaminie. W kategorii ochrona konsumentów przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia od absolwentów prawa i administracji, a nadesłane prace nie mogą poruszać następujących zagadnień: bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności oraz jakość wyrobów i usług.
Komisje Konkursowe ocenią poziom merytoryczny oraz edytorski prac. Szczególnie istotna będzie oryginalność opracowania, kreatywność oraz samodzielność w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.

 

Do obu konkursów można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 lipca 2012 do 15 października 2013 roku. Należy je dostarczyć do siedziby UOKiK do 31 października 2013 r, w godzinach pracy Urzędu (8:15 – 16:15).


Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie oraz egzemplarz na nośniku elektronicznym, a także streszczenie pracy. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminach umieszczonych na stronie

www.uokik.gov.pl 

 

Dodatkowe informacje: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kamila Acholonu-Boruc (konkurencja) tel. 22 55 60 195 e-mail kamila.boruc@uokik.gov.pl
Katarzyna Bereza (konsumenci) tel. 22 55 60 220 e-mail katarzyna.bereza@uokik.gov.pl

 

REGULAMIN

Konkursu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji 2013

 

REGULAMIN

UOKiK - Konkurencja

 

REGULAMIN

UOKiK - Konsumenci

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2013-06-12 18:09:56