Aktualność

Ruszył już nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy!

2017-01-06 16:16:19 | aktualizacja: 2017-03-02 14:15:27

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2017 roku

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do:   

- Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców    

- Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.   

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2017 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 58 58 282   

Zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się:    

- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców,    

- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów.     

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.    

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.   Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.

via 

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzia...

Z poważaniem i studenckim pozdrowieniem,
Samorząd Studencki UKW

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2016 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi