Strona

Zapomoga

2014-12-18 01:56:43 | aktualizacja: 2017-03-02 14:15:27

Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną pomocą finansową udzielaną studentowi w związku z nagłym zdarzeniem losowym, skutkującą nagłym pogorszeniem sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać maksymalnie raz na semestr.

Student, który stara się o przyznanie zapomogi w zależności od sytuacji, musi przedstawić dokumenty poświadczające zdarzenie opisane we wniosku, np. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie policji, zaświadczenie innych instytucji lub urzędów. Należy pamiętać, by złożyć wniosek bezpośrednio po zdarzeniu. W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających złożenie wniosku bezpośrednio wówczas obowiązuje termin 3 miesięcy od ustania przyczyny.

Zapomoga jest przyznawana ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Stypendialna.

W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego. 

Należy pamiętać, że studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra nie mogą pobierać żadnych środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej.

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2016 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi